Bik skače na bika fantoma

Marka Žvaka na prvoj liniji odbrane domaćeg stočnog fonda! Upoznajte se sa veštačkom vaginom!!! Neće svi da budu fantomi, bune se. Kako tačno bik skače na bika?

Add comment