Category - Sve epizode

Petnica II

Da li se u Petnici izučava i istorija rock & rolla? Briljira sedmak sa opservacijama o stanju psihe naše nacije.

Pogledaj reportažu