Zapadna kapija Beograda (zgrada Genexa) i njeni stanari. Ljubav koja ne zna za granice. Anđelka, predsednica Gordana, Aleksandar Milićević Sunce i njihova urbana lepotica.

Leave a Reply