Detaljno objašnjenje – Kako nas kradu na grejanju?

Saznajte kako Vas kradu i šta Vi možete da uradite povodom toga?

Ne može da nam bude bolje dok građani jasno ne saznaju kako ih neko krade.

Metodologiju objašnjava ing Zoran Vukov

 

Ukoliko ste iz Beograda, korisnik ste daljinskog sistema grejanja, znate da u podstanici vašeg stambenog objekta postoji kalorimetar i želite da se kao pojedinac žalite na paušalni način obračuna isporuke toplotne energije (odnosno da pređete na plaćanje po utrošku tokom grejne sezone + takođe nezakonit fiksni harač tokom čitave godine):
– žalbu uputite Sekretarijatu za inspekcijske poslove, Sektoru za komunalni inspekcijski nadzor, 27. marta 43-45, Beograd
– žalite se na nezakonit obračun pri isporuci toplotne energije
– pozovite se član 5. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda objavljenje u Službenom listu grada Beograda broj 24/2003 

Ukoliko niste iz Beograda, žalite se nadležnoj opštinskoj inspekciji, pokušajte da pronađete odluku o plaćanju komunalnih usluga vaše opštine, žalite se na nezakonit način obračuna.

Srećno! Jedna borba!


https://www.facebook.com/markazzvaka/

3 komentara

  • Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda nije nikada primenjena što je uzrokovala veliku štetu svim korisnicima daljinskog grejanja. I sada računi Infostana ne sadrže podatke koje bi morali da se prikazuju u računu kao datum očitavanja kalorimetra, očitano stanje, ukupna stanbena površina na koju se deli isporučena mesečna količina kwh, jer se naplata obavlja nezakonito sa dvostruko većom količinom kwh u izvedenoj ceni za paušalnu naplatu jer je cenovnik Toplane falsifikovan. Kako se prosečno (od 11 god) godišnje isporuči 89,68 kwh po ukupnoj zagrevanoj površini objekta, a po ukupnoj stanbenoj površini (za plaćanje 96,0547 kwh/m2 stana (jer se greje i hodnik što uvećava obavezu za plaćanje za ~7%).Cena za paušalnu naplatu se dobija množenjem 89,68 kwh/m2 god x 7,57 din/kwh (za beograd)=678,88 din/m2 god. Tako se ustvari cele godine fakturiše 89,68 kwh/m2 god podeljeno sa 12 meseci=7,4733 kwh/m2 mesečno.ili 678,88 din/m2 x sve površine u objektu koje poseduju radijatore (i hodnik) .Tako dobijen iznos se deli na ukupnu stanbenu površinu i time svako plati deo potrošnje kwh koji se emitiju u hodniku. Kako je ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA doneta 2003 u službenom listu grada Beograda br. 24, izvršen je obračun između kupljenih i isporučenih kwh i koliko je manje isporučeno plaćenih kwh čime su korisnici oštećeni. Sezone 2003/04 i 2004/05 su obračunate sa ispravnom cenom za paušalnu naplatu, dok je Infostan koristio dvojnu cenu koja je formirana sa 3,75 puta većom količinom kwh od prosečne koja se godišnje isporučuje. Ostalih 11 grejnih sezona su obračunate na osnovu stvarno isporučenim kwh dobijeni delenjem očitanih stanja kalorimetra sa ukupnom stanbenom površinom za plaćanje.
    Stan od 67 m2 je od Maja 2003 kupio 231.746,40 kwh isporučeno je 83.921,39 kwh ; a plaćenih 147.825,01 kwh nije isporučeno već je vrednost zadržana jer nije izvršen obračun. Vrednost ovih 147.825,01 kwh po poslednjoj ceni od 7,57 din/kwh iznosi 1.119.035,32 din. Cena kwh zaključno do sezone 2008/09 je bila kao za električnu energiju u NT između zelene i plave zone, i tu je i najviše stvorilo ovu razliku, kasnije se fakturisalo sa 2,5 puta većom količinom kwh od isporučenih, ali sa većom cenom za kwh, dod se ove sezone kupuje sa cenom 1432,71 podeljeno sa 7,57 din/kwh =2615 kwh/m2 stana. Merenjem ove sezone isporučeno je do Marta 97,8236 kwh/m2 stana, što je više od prosečne godišnje količine pošto je oštrija zima a energent gas je jeftin kao i 2007 god pa se grejanje obavljalo skoro sve noći u decembru i januaru pa je isporučeno 26% više kwh za isti period u odnosu na prethodnu sezonu.

    • Izvinjavam se čitaocima jer nisam primetio da sam načinio grešku ne ukucavši pravu vrednost za podeljeno 1432,71 podeljeno sa 7,57 = 189,2615 , dok je izostavljeno 189, i to se nalazi u 5 redu od nazad u tekstu komentara.

  • Koloko iznose stvarni troškovi za grejanje u ovoj grejnoj sezoni 2016/17? Ovu grejnu sezonu karakteriše oštra zima kao i najhladija zima 2005/06 kada je isporučeno 104,984 kwh/mw ukupno zagrevanog prostora u objektu, a za plaćanje 112,1965 kwh/m2 stana (jer se greje i hodnik). U ovoj grejnoj sezoni isporučeno je u Okt=9,9608 kwh/m2 stana; u Nov=15,5493 kwh/m2; u Dec=24,7675 ; u Jan=30,5985; u Feb=17,2486; u Mar=10,8802 i do 16.Aprila još 3,297 kwh/m2 stana, ali se još isporučuje prosečno dnevno oko 0,2198 kwh/m2 stana, pa ovo nije i konačni obračun. Ukupno do 16.04 isporučeno je 111,8018 kwh/m2 stana ta plaćanje.Tako stan od 60 m2 je dobio 111,8016 kwh x 60 m2 =6.708,096 kwh x 7,57 din/kwh =50.780,29 din -7%(za plaćanje u roku)=47.225,67 din je STVARNA OBAVEZA KORISNIKA .Šta naplaćuje Infostan sa Izvedenom cenom 1432,71 din/m2 stana . Ako podelimo 1432,71 sa 7,57 din/kwh (dobija se količina kwh kojom se korisnik zadužuje godišnje po m2 stana) = 189,2615 kwh/m2 stana: Tako isti stan je zadužen sa 60 m2 x 189,2615kwh/m2 stana=11.355,69 kwh, a platio je 60m2 x 1432,71 din/m2=85.962,60 din -7% popust=79.945,22 din. Kako je platio 79,945,22 din – 47.225,67 din=32.719,55 din je VIŠE PLATIO I TO JE REKET koji se prisvaja ne prikazivanjem OBRAČUNA. Ako to uporedite sa POREZOM NA IMOVINU STANA od 12.212,64 din/god , u paušalnu cenu za grejanje plaćate još ovaj skriveni porez po m2 stanaod 32.719,55 din pa tako plaćate ukupno 32,719,55 + 12.212,64 din= 44.932,19 din što iznosi jedna prosečna mesečna plata koju vam ukradu na ovaj način nesposobna Vlast.
    Korisnik koji plaća po utrošku plati će isto za utrošene kwh 47.225,67 din, ali će platiti još 389,87 din/m2 stana (za one kwh koji se ne isporučuju a to je taj drugi sktiveni porez na imovinu), što iznosi 389,87 x 60 m2 =23.392,20 din -7% popust=21.754,75 din. (što je približno 2 obaveze od poreza na imovinu). Plati će ukupno za grejanje ; 47,225,67 din+ 21.754,75 din (reket)= 68.980,42 din. Svakome treba da je jasno da su oba načina fakturisanja nezakonita i da je ispravno samo plaćanje isporučenih kwh izmerenih kalorimetrom i pomnoženo sa prodajnom cenom za kwh. Problem je što Ustavni sud neće da rešenjem stavi van snage nezakonite cenovnike Toplana u celoj Srbiji isto kao i zakon po kome se umanjuju penzije koje su stečena imovina i niki nema prava da sa novim Zakonom umanjuje penzije jer je penzija USTVARI OROČENA ŠTEDNJA .