Šta se nalazi na dnu Savskog jezera, tik iza bova, na 6-7 metara od obale. Predmete sa dna jezera izranja Dragan Adadžija.

Leave a Reply