Marka Žvaka je bila u specijalnoj viziti u Košicama, Slovačka. Izmedju ostalog proverili smo dejstvovanje slovačkih baba sera.

Leave a Reply