Marka Žvaka – Do izvora dva putića

S jedne strane je zabrinutost građana za budućnost jednog od retkih izvora pijaće vode u Beogradu. Sa druge želja vlasnika parcele da raspolaže svojom imovinom. Rešavanjem, medijacijom i arbitriranjem bi trebalo da se bavi lokalna i državna administracija. Na žalost oni ne znaju dalje od birokratskog tretiranja: pukog izdavanja / neizdavanja dozvola. Ovo je kardinalan primer pogubnosti partokratskog političkog sistema po realne životne probleme građana, kojima se partija i administracija ne bave, niti su im u bilo kakvom diskursu. Praktično ih realni problemi i ne zanimaju, niti ih se dotiču. Nadamo se da će nekome nekada u administrativnim strukturama pasti na pamet da se bavi rešavanjem ovog problema sa samim građanima. Nama se čini opravdanom i ispravnom borba za opstanak Miljakovčkog izvora. Čini nam se i da ta borba nema veze sa gradnjom na pomenutoj parceli.

1 komentar