Marka Žvaka – Migranti II

Nakon godinu dana, ponovo smo obišli parkove u blizini Autobuske stanice u Beogradu. Od kako Balkanska ruta više nije aktivna migranti se ponovo nalaze u njima. Sve izgleda kao da vladajuća interesna grupa, odnosno Komesarijat za izbeglice Vlade Republike Srbije želi da ih ne vidi u centru Beograda. Najinteresantniji su krijumčari ljudi, trgovci, koji su stacionirani u Picinom (Avgani) parku, kod Ekonomskog fakulteta. Indikativno je da državna administracija protiv njih ne preuduzima bilo kakve mere. 

Ovako je bilo pre godinu dana

Dodaj komentar