Stanje u kome se nalazimo. Da li je i u kojoj meri bilo apatije u narodu. Težina.

Leave a Reply