Čovek čija psihofizička snaga prevazilazi granice zamislivog.

Leave a Reply