Metodologija pripreme ajvara u novobeogradskim blokovima. Komšiluk u službi zajedničke stvari. Taljenje pleha.

Leave a Reply