Daleka 2005. godina i momenti kada je Krkobabić osnivao partiju i ulazio u istoriju. Pokretačka snaga nacije uspostavlja političku partiju. Čas istorije.

Leave a Reply