U Šekspirovoj ulici bb se nalazi Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju. Marka Žvaka Vam predstavlja štićenike centra.

Leave a Reply