Delfini, jedrenje i pendulanje u serijalu M. Žvaka na ovom grčkom ostrvu. Kako je Comtrade dunuo u krila.

Leave a Reply