Šta se zgodi kada nam se najmiliji venčavaju na Novom Zelandu. Domaća inventivnost.

Leave a Reply