Jedan od retkih primera uzgajanja stoke i živine u gradskoj sredini. Da se i grad oseća na selo!

Leave a Reply