Ko ima bolju kolenicu, Beč ili Beograd?

Zapečena više ili manje. Sočna i putena ili suva i stuktuisana. Korica koja može da bude hrskava ili pihtijasta. Seciranje, argumentacija, ulaženje u šesnaesterac. Struktura kolenice na primeru najboljeg mesta na kome se jede u Beču – Švajcerhausa u parku Prater i najboljeg mesta ne kome se jede u Beogradu – Stare Hercegovine.

Add comment