Marka Žvaka – Migranti

Sve ih je više i Marka Žvaka ne može da ih ignoriše. Čekaju krijumčare koji će ih odvesti u EU. Proveli smo jedno prepodne sa migrantima u centru Beograda i saznali šta slušaju, čime su se bavili kod kuće i kako će da stignu do sledeće stanice. Irak, Avganistan, Sirija i Marka Žvaka u Picinom parku.

Add comment