Marka Žvaka – Sačijada

Svi putevi vode u Stražilovo, na treću Sačijadu, balkansko takmičenje u pripremanju jela ispod sača (peke). Ove godine zadatak je bio priprema teletine, ali takmičari su pokazali izuzetne inovacije – izdvajamo kolenice u kajmaku, srnetinu i tzv. švedski sač. Bonus ekspertiza: Kako odabrati najbolji sač uređaj / peku?

Add comment