Marka Žvaka – Studija srpskog džepa

Srpski pdže. Nije bušan. Al’ je truba. Poštena deca, sirota inteligencija, spajalice, mobilni, mobilni sa razbijenim ekranima, žetoni za menzu, lekarski uputi, kondomi i parfemi, penzioneri, sluške, radne knjžice, metar, liste iz kladže, tajši. Ima i semenki. I komentar o Toletu Karadžiću.

Add comment