Non – stop Nova godina

Srećna je Nova godina u julu mesecu, a i u svim drugim mesecima stanovnicima Vinče i Leštana. Kod njih je po banderama napanjena novogodišnja rasveta svih 365 dana u godini. Šta se nosi za novaka u julu, šta se pijucka, s čim da se preseče? Sve najbolje u najluđoj!!! Petokrake!

Add comment