Marka Žvaka – Koga boli uvo za to

Slobodna parking mesta za osobe sa invaliditetom su vrlo često meta bahatih vozača. Zašto ih zauzimaju i koja su im sve opravdanja? Know-how bonus rubrika: Kako zajariti i trotoar? Mesto dešavanja: Kosovska ulica, Beograd.

Add comment